Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas vanaf dinsdag 23 mei 2023 vanaf 8:00 uur je kind inschrijven voor schooljaar 2023-2024 in een Beringse kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Beringse kleuter- en lagere scholen doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden je aan je kind aan te melden voor minstens 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft.

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, je wordt sterk aangeraden om aan te melden voor minstens 3 scholen.

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen op basis van je voorkeur en afstand. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat op je keuzelijst. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2024 voor geboortejaar 2021 en tot de 5de schooldag van oktober 2023 voor de andere kinderen. Als er in die school plaats vrij komt, dan neemt de school contact met je op.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangorde te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een KIDS ID of ISI+ kaart. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht op het stadhuis/gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina www.naarschoolinvlaanderen.be.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Broers en zussen en kinderen van personeel worden het eerst geordend. Daarna volgen de andere kinderen. De ordening gebeurt op basis van de voorkeur van ouders, gevolgd door het criterium afstand (gemeten op vogelvlucht).

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘vogelvlucht’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilieadres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen.

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 31 december 2023 op een ander adres zal wonen, kan de beheerder de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst onderwijs (onderwijs@beringen.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door jou ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen bij meerderheid.

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via onderwijs@beringen.be.

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. De school neemt contact met je op. Hoor je niets van de school, neem dan zelf contact op in de week van 2 mei.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking of een weigering?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig voor het geboortejaar 2021 tot 30 juni 2024. Voor andere leerjaren tot en met de 5de schooldag van oktober 2023.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan een klacht indienen bij de ombudsdienst inschrijvingen via lop.beringenbasis@vlaanderen.be. Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of één van de onderstaande organisaties. Zij zullen je zeker verder helpen.

Je kan ook gebruik maken van één van de digipunten op het nieuwe stadhuis of de bibliotheek.

Hoe is de ombudsdienst samengesteld?

De ombudsdienst bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de vier deelnemende schoolbesturen (vrij onderwijs, gemeenschapsonderwijs, stedelijk onderwijs). Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

Wat zijn de taken van de ombudsdienst tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de ombudsdienst is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst.

 • De ombudsdienst zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).

Wat zijn de taken van de ombudsdienst na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens,…) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Je ticket voor inschrijving in de school;

 • De ISI+ kaart van het kind;
 • Indien je dit hebt ook de kids-ID;

 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft);

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres.

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via onderwijs@beringen.be.