Welkom

Deze website geeft u informatie over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en lagere school kinderen in (gemeente) voor het schooljaar 2019-2020.

Normaal starten we vanaf 2019 maar op 10 september 2018 bereikte de Vlaamse regering een politiek akkoord over een nieuw kader voor het inschrijvingsrecht.

Het is momenteel nog wachten op de concrete uitwerking van dit akkoord. We kregen reeds de bevestiging dat we met het systeem van digitaal aanmelden mogen werken, maar we dienen een bepaalde tijdslijn te hanteren die centraal wordt opgelegd en deze is tot op heden nog niet helemaal gekend.

We volgen dit alles van nabij op en zodra we zelf meer duidelijkheid hebben over de perioden van aanmelden, zullen we volop inzetten op de communicatie hierrond.

We kunnen reeds meegeven dat de start van de aanmeldingen voor de voorrangsgroepen (broers, zussen en kinderen personeel) wellicht in februari zal plaatsvinden en de aanmeldingen voor alle andere kinderen in maart. Verdere info volgt zo snel mogelijk.

Meer info:                                                                                                           

Dienst onderwijs 

Mijnschoolstraat 88

3580 Beringen

T 011 450 314

E onderwijs@beringen.be